Gottesdienst - Karfreitag

Freitag, 2. April 2021 - 17:00
Thema: 
Das Lamm Gottes
Predigttext: 
2. Mose 12; Jesaja 53; 1. Korinther 11
Predigt (MP3):